Àrees d’especialització

Especialització en:

  • Traducció sobre cooperació i ajuda al desevolupament: les ONG de cooperació i desenvolupament treballen amb un vocabulari específic amb el qual redacten els seus textos, ja siguin públics com interns. Aquest vocabulari, de vegades està molt impregnat per calcs de l’anglès o el francès, ja que la cooperació es realitza a escala internacional. És per això que als Serveis Lingüístics Gemma Beltran tenim molta cura de la llengua i evitem caure en calcs d’altres llengües. A més, sabem que els textos de les ONG són llargs, complicats i molt sovint tenen terminis d’entrega molt urgents. És rellevant destacar que l’estil d’allò que es redacti sobre aquestes ONG soni genuïnament català i per tant evitem també les estructures sintàctiques i gramaticals de l’anglès o el francès.
  • Traducció tècnica: experiència en traducció i interpretació de converses tècniques sobre enginyeria industrial i civil, materials de construcció, fabricació de portes, finestres, materials com el PVC o l’alumini…
  • Traducció científica: experiència de traductora de textos sobre nanociència i nanotecnologia, uns camps molt nous i gairebé dominats completament per l’anglès. És important transmetre la ciència en la nostra llengua i per això la terminologia de les nostres llengües s’està ràpidament adaptant a aquests nous canvis. Confiar en un traductor que tingui experiència en aquest àmbit, sàpiga documentar-se i conegui els recursos que té a l’abast li garantiran una traducció de qualitat.
  • Traducció literària: coneixements de literatura i incursions en la traducció literària i editorial. La combinació entre literatura i traducció és la meva satisfacció més gran, tant professionalment com personal. Serveis Lingüístics Gemma Beltran pot realizar traduccions de revistes de tot tipus, publicacions en línia, llibres digitals o en paper de qualitat i amb sensibilitat.

En aquests enllaços hi trobara mostres d’alguns projectes de traducció:

Certificat de Voluntariat en línia de les Nacions Unides
Per la traducció d’una pàgina web per a una ONG estatunidenca.

Catàleg tècnic Penwood

Catàleg sistema d’encofrat

Catàleg tècnic tarima tecnològica

Traducció de diversos catàlegs tècnics d’una empresa de materials de construcció, finestres de PVC i tarima tecnològica d’exterior.

Article de la revista de literatura comparada 452ºF

Traducció d’un article de l’anglès al català per a la revista de Literatura comparada 452 ºF

L’economia mundial necessita menys préstecs
Traducció d’un resum d’un article de Fred Block per a una secció de la pàgina web de la revista Nous Horitzons.

%d bloggers like this: