És important revisar amb atenció els textos abans de publicar-los o entregar-los.

Quatre ulls sempre veuen més que dos i la norma ISO sobre la qualitat de les traduccions estipula que sempre hi ha d’haver una revisió de qualsevol tipus de text traduït per garantir-ne la veracitat, la fidelitat a l’original i una màxima qualitat.

És per això que Gemma Traductora ofereix revisió d’estil i ortotipogràfica en català i castellà de tot tipus de textos.

%d bloggers like this: