Avís legal

AVÍS LEGAL

 

 1. OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web gemmatraductora.com, del qual és titular GEMMA BELTRAN ANIENTO (en endavant, GEMMA TRADUCTORA).

La navegació pel lloc web de GEMMA TRADUCTORA li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part de GEMMA TRADUCTORA, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant GEMMA TRADUCTORA o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, podent GEMMA TRADUCTORA denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

 

 1. IDENTIFICACIÓ

GEMMA TRADUCTORA, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

 • La seva denominació social és: GEMMA BELTRAN ANIENTO
 • El seu nom comercial és: GEMMA TRADUCTORA.
 • El seu NIF és: 47843876N.
 • El seu domicili social és a: Carrer Martorell 24 Bis, 4º 2ª – 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona).

 

 

 1. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Tel: 93 893 41 43.
 • Email: info@gemmatraductora.com.
 • Adreça postal: Carrer Martorell 24 Bis, 4º 2ª – 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i GEMMA TRADUCTORA es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

 

 1. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, GEMMA TRADUCTORA pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a GEMMA TRADUCTORA i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de GEMMA TRADUCTORA i a no fer-los servir per, entre d’altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de GEMMA TRADUCTORA o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals GEMMA TRADUCTORA presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de GEMMA TRADUCTORA o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de GEMMA TRADUCTORA o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol mena i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la qual pertany a GEMMA TRADUCTORA, sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap els drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol mena que apareixen al lloc web són propietat de GEMMA TRADUCTORA, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un híper enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre GEMMA TRADUCTORA i el propietari del lloc web al qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de GEMMA TRADUCTORA dels seus continguts o serveis.

GEMMA TRADUCTORA no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

GEMMA TRADUCTORA exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, GEMMA TRADUCTORA no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, GEMMA TRADUCTORA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. GEMMA TRADUCTORA no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. GEMMA TRADUCTORA no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a GEMMA TRADUCTORA identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

 

3.3 PUBLICACIONES

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

 

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable GEMMA TRADUCTORA (d’ara endavant: GEMMA TRADUCTORA).

Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, atendre la seva petició d’informació i enviar-li comunicacions comercials, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 del Parlament Europeu i del Consell i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

GEMMA TRADUCTORA no cedirà les dades amb tercers sense el seu consentiment exprés.

Així mateix, GEMMA TRADUCTORA, cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu el REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili següent: GEMMA TRADUCTORA, situat en CARRER MARTORELL 24 BIS, 4t 2a – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA) identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que vol exercir.

GEMMA TRADUCTORA adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu i del Consell relatius a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

No obstant això, no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, GEMMA TRADUCTORA no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament les comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic, li oferirem la possibilitat d’exercir el dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

 

 1. POLÍTICA DE COOKIES

¿Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.

¿ Per a què utilitza les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

 • Anàlisi: són aquelles cookies que bé, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’experiència de l’usuari.

El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

 

Cookies Nom Tipo Propòsit Més informació
__utma __utmb __utmc __utmz _ga _gat Google Analytics De tercers GEMMA TRADUCTORA utilitza cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús del lloc www.gemmatraductora.com -que sempre es pot, també, consultar i utilitzar de forma anònima i per permetre el funcionament d’alguns serveis. Les cookies que utilitza GEMMA TRADUCTORA són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l’usuari ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas a les dades que l’usuari pugui tenir en el seu disc dur. La identitat de l’usuari mai és inserida directament en la cookie i per tant no és interceptable. Google Analytics Centre de privacitat de Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

 

Nota: Les cookies de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

¿ Com puc desactivar o eliminar aquestes cookies?

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador:

Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Altres navegadors

Consulteu la documentació del navegador que tingui instal·lat.

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si voleu rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analytics, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

 

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el castellà.